புதன், 18 நவம்பர், 2009

வசிஷ்ட்ட நதியில் இருந்து... வங்க கடல் வரை

இப்போது நினைத்தாலும் எனக்கு ஆச்சர்யமாகதான் இருக்கிறது

கருத்துகள் இல்லை: